Мониторинг на реконструкцията на площад "Централен" в град Пловдив

Мониторинг на реконструкцията на площад "Централен" в град Пловдив

Сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” организира мониторинг във връзка с реконструкцията на площад “Централен” в град Пловдив и реставрацията и експонирането на намиращия се в непосредствена близост археологически комплекс “Римски форум на Филипопол”. Проведено е изследване по отношение на конкурса за избор на архитектурен проект през 2014 година и последващите събития. Наблюдава се статуса на проектиране и изпълнение на този обект от изключително археологическо и териториално-устройствено значение за града.