Представяне и обсъждане на Проектобюджет 2018 на Община Пловдив

Представяне и обсъждане на Проектобюджет 2018 на Община Пловдив

Проектобюджет за 2018 година на Община Пловдив представи пред членове на СНЦ „Бизнесът на Пловдив“ кметът на града г-н Иван Тотев. Работната среща се състоя на 30.01.2018г. в Голяма конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов“. На срещата присъстваха и г-н Розалин Петков, заместник-кмет; районни кметове; г-жа Виктория Чавдарова, директор Дирекция „Финансова политика“ в Община Пловдив. Г-н Тотев представи на вниманието на присъстващите отчета за приходите на Община Пловдив за 2017г. и продължи с предвидените стойности за приходи и разходи през настоящата година. Кметът на града посочи някои значими обекти, съставляващи капиталовата програма на Общината, като: облагородяване на площад „Централен“, рехабилитация на Голямоконарско шосе, рехабилитация на Кукленско шосе, изграждане на улично и парково осветление, първи етап от залесяване на парк “Отдих и култура”, реконструкция на Тютюневия град, изграждане на нова галерия на ул. “Гладстон” №32, ремонт на Кино “Космос”, и др.

Г-н Тотев даде разяснения по въпроси, поставени от председателя на Сдружението г-н Любозар Фратев, свързани с високия ръст на предвидените приходи в сравнение с 2017 година; претоварения трафик по пътните артерии; изграждането на втори гребен канал; предстоящото приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив за периода 2018-2023г.; реконструкцията на бившия Партиен дом; злоупотребите при удостоверяване на застрахователните стойности при продажба на МПС.

В края на работната среща г-н Иван Тотев изрази готовност и в бъдеще приоритетните за града проекти да бъдат представяни и обсъждани с членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“.