Сдружение „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ се срещна и обсъди с пловдивски депутати законодателни предложения

Сдружение „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ се срещна и обсъди с пловдивски депутати законодателни предложения

Сдружение „Бизнесът за Пловдив” се срещна на 23.04.2018г. в сградата на пловдивската фирма „Профилинк” ООД в град Пловдив с народните представители от град Пловдив г-жа Менда Стоянова, г-н Димитър Лазаров, доц. Георги Йорданов, г-н Александър Сиди и г-жа Елена Аксиева. Тема на срещата бяха следните законодателни мерки и предложения от страна на Сдружението:

1. Въвеждане на нормативи за качество на продаваните твърди горива с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух.
2. Промяна на законодателството за справедливо определяне на размера на такса битови отпадъци, в т.ч. за стопанските субекти – следване на принципа „замърсителят плаща”.
3. Законодателно решение данъкът МПС за лизинговите автомобили да остава в общината, където ползват пътната инфраструктура /местодомуват/, а не в общината, където е централата на фирмата – лизингодател.
4. Законодателни мерки за намаляване на бюрокрацията по процедурата за издаване на работни визи за граждани на държави извън ЕС.
5. Съдействие от страна на законодателите за изграждане на сграда, в която да работи Пловдивската опера, която в момента „гастролира” в собствения си град.

Членовете на Сдружение „Бизнесът за Пловдив” представиха експертни позиции по тези теми пред народните представители. Изразено бе критично отношение от страна на Сдружението към мудността при приемането на законодателни мерки, дефицитите при тяхното прилагане, абсурдите в действията на държавната администрация и неясното определяне на приоритетите в държавната и общински политики.

Всички членове на Сдружението, които в момента са 30 фирми – водещи в икономиката на град Пловдив, са на мнение, че народните представители от град Пловдив могат и трябва да предложат законодателни мерки, които да подобрят бизнес-средата, или да отправят питане към съответните министри, които отлагат прилагането им.

Предвижда се следващата среща с народните представители да бъде с фокус кадрите и тяхната квалификация, обучението в училищата и висшите учебни заведения. На тази бъдеща среща двете страни ще се информират взаимно за напредъка по темите, които бяха обсъдени вчера.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив” ще продължава да поставя въпроси, които са свързани с интересите на гражданите на Пловдив „за по-добър град, за по-добър живот“, каквото е и мотото на Сдружението.