Сдружение „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ се срещна с Клуба на работодателя в Стара Загора

Сдружение „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ се срещна с Клуба на работодателя в Стара Загора

Представители на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ участваха на 17 април 2018г. в заседание на Клуба на работодателя в Стара Загора – структура, аналогична на пловдивската, но осъществяваща дейност от 2003г.

На съвместната среща бяха обсъдени актуални проблеми на бизнеса от двата региона:

  • качеството и обучението на работната сила;
  • мерки за връщане на икономическите емигранти в България;
  • проблеми при издаване на болнични листове;
  • публично-частно партньорство с общините.

Беше споделен опит за решаване на проблемите, както и добри практики в организационната дейност на двете сдружения.

Представителите от Пловдив бяха впечатлени от провежданата за шеста година Панорама на професионалното образование в Стара Загора, а колегите им от Клуба на работодателя оцениха високо работата на пловдивското сдружение по мониторинг на обществените поръчки на общините в областта.

Председателите на двете организации подчертаха необходимостта от задълбочаване на контактите в бъдеще за обмен на идеи, които ще съдействат за подобряване на жизнената среда, бизнес климата и икономическия просперитет на двата региона.