Сдружението с нестопанска цел "Бизнесът за Пловдив" с Декларация до всички европейски и български институции в подкрепа на българските превозвачи

Сдружението с нестопанска цел "Бизнесът за Пловдив" с Декларация до всички европейски и български институции в подкрепа на българските превозвачи

Сдружение с нестопанска цел “Бизнесът за Пловдив” излезе с Декларация до европейски и български институции в подкрепа на българските превозвачи. Декларацията е адресирана до председателя на Европейския парламент г-н Антонио Таяни, до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и до ръководителя на Представителството на ЕК у нас г-н Огнян Златев. Другите адресати са президентът Румен Радев, премиерът Бойко Борисов, председателят на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, министърът на транспорта г-н Ивайло Московски, министърът на икономиката и енергетиката г-н Емил Караниколов.

Декларацията гласи:

Сдружение с нестопанска цел „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ изцяло подкрепя българските сдружения и синдикати от сектор „Автомобилен транспорт“ в България и заявява своята позиция против предлаганите от Европейската комисия промени в законодателството на Европейския съюз в областта на международните превози на товари (Пакет за мобилност 1).

Считаме, че предлаганите регулации нарушават глобалната цел на Европейския съюз за единен европейски пазар и свободна търговия на стоки и услуги, както и основните права и свободи на гражданите на Европа, като ги дискриминира по отношение мястото им на постоянно пребиваване. Промените сериозно ще засегнат транспортния сектор в страната, който осигурява 15% от БВП и над 120 хиляди работни места. Създава се ситуация, която ще доведе до нелоялна конкуренция между превозвачите, сериозна криза в международния автомобилен транспорт и унищожаване на транспортния сектор в държавите от Централна и Източна Европа, за сметка на просперитета му в държавите от Западна Европа. Приемането на законодателните промени би довело до увеличаване на цените на българските стоки, което би ги направило неконкурентни на европейския пазар и това ще повлияе негативно не само на българските превозвачи, но и на целия български бизнес.

Заявяваме, че законодателните промени следва да бъдат подготвени след обстойни експертни анализи в областта на транспорта и да бъдат съобразени с интересите на всички държави членки на Европейския съюз.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ настоява държавните институции да предприемат всички необходими мерки за защита на интересите на България като равноправен член на Европейския съюз и изразява готовност за обединени действия като израз на категорично несъгласие с провежданата от европейските институции политика.