Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в дискусия на тема „Мръсният въздух – заплаха за настоящето и бъдещето на Пловдив“

Участие на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ в дискусия на тема „Мръсният въздух – заплаха за настоящето и бъдещето на Пловдив“

На 30-ти май 2018г. вестник „Марица“ и „Енергийна агенция – Пловдив“ в партньорство с „КЦМ 2000“ АД, член на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, организираха дискусия на тема „Мръсният въздух – заплаха за настоящето и бъдещето на Пловдив“. СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ беше представлявано от изпълнителния директор г-н Ангел Стоев. Експерти от „Енергийна агенция – Пловдив“ представиха презентации по теми, свързани със състоянието на атмосферния въздух в Пловдив, основни замърсители, тенденции, енергийни познания и навици, преминаване към екологично отопление и технологии, иновации. В обсъждането участваха още специалисти от „EVN България Топлофикация“ ЕАД, „Ситигаз“ ЕАД, д-р Веселка Христамян, служители на „Шнайдер Електрик“ и „Филип Морис България“. Модератори бяха главният редактор на в-к „Марица“ Руси Чернев и г-жа Лияна Аджарова, ръководител на „Енергийна агенция – Пловдив“. От няколко години печатната медиа организира дискусия, свързана с чистотата на атмосферния въздух в Пловдив, която се провежда два пъти годишно, поради все по-голямото задълбочаване на проблема. Дискусията е израз на все по-силният обществен натиск местните институции да вземат необходимите мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в града.