Среща на СНЦ „Бизнесът на Пловдив“ с кмета на гр. Пловдив Иван Тотев и заместник-кмета Стефан Стоянов

Среща на СНЦ „Бизнесът на Пловдив“ с кмета на гр. Пловдив Иван Тотев и заместник-кмета Стефан Стоянов

Сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“ се срещна с г-н Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив, и г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество.“ Срещата се състоя на 18.09.2017г. в Голяма конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов“. Председателят г-н Любозар Фратев представи членовете на Сдружението и посочи мотивите за неговото създаване. Г-н Фратев подчерта, че хората, съставляващи СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, се отличават с коректност и почтеност и са готови да допринесат за развитието на града и за съществуването на по-благоприятна среда за живот на неговите жители.

На срещата бяха обсъдени теми, свързани със състоянието на атмосферния въздух в Пловдив, размера на такса битови отпадъци за предприятия, изтегления от Европейската банка за възстановяване и развитие заем в размер на 28 млн. лв. за реконструкция на четири ключови булеварда в града – бул. „Руски“, ул. „Коматевско шосе“, бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Северен“.

Г-н Тотев разясни на какъв етап се намира изпълняването на значими инфраструктурни проекти, кои нови проекти предстоят, има ли пречки пред Община Пловдив за реализирането им и кои са те, каква е приблизителната им стойност, кои от тях са приоритетни, кои ще останат за следващи години и кои няма да бъдат осъществени. В заключение по темата г-н Тотев сподели, че стремежът му е, докато е на този пост, да приключи поне с проектите, които се намират в централна градска част и да бъдат разширени публичните пространства в града, както и че си представя Пловдив с много пешеходни зони, с богата културна програма, с индустрия.

По време на срещата кметът подчерта, че могат да бъдат открити възможности местната власт и бизнесът да допринесат за благото на града заедно. Той посочи два примера в тази насока – учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Пловдив“ – обединение между Община Пловдив, образователните институции и бизнеса в лицето на компании в сферата на информационните технологии, и сътрудничеството с „Тракия икономическа зона“, която за четири години с помощта на Община Пловдив се е превърнала в национален бранд.

Изпълнителният директор на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ г-н Ангел Стоев подчерта, че Сдружението има за цел гласът на почтения бизнес в Пловдив да се чува и акцентира върху необходимостта да се установи взаимодействие между Община Пловдив и Сдружението. От своя страна г-н Тотев изрази мнение, че членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ представляват силния и устойчив бизнес в града. Той изрази надежда, че Сдружението ще се разрасне и съвместно с Община Пловдив ще участва в разработването и провеждането на инициативи от различен характер и с общи усилия ще бъде реализирано успешно сътрудничество между двете структури.