Мониторинг на състоянието на атмосферния въздух в Пловдив

Мониторинг на състоянието на атмосферния въздух в Пловдив

Съгласно данни на европейските институции Пловдив е един от градовете в страните от Европейския съюз с най-мръсен въздух. СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ направи изследване, базирайки се на официалната статистика. Данните от проучването показват, че през есенно-зимния сезон на 2016/2017 година дните, когато атмосферният въздух е замърсен, са 111 – далеч над лимита от 35 дни годишно, определен от ЕС. През почти половината от тези 111 дни замърсеността се покачва от три до шест пъти повече от допустимата норма. В тази връзка Сдружението ще организира обществено обсъждане, което се фокусира върху решаване проблема със замърсения въздух. На тази дискусия ще бъдат поканени експерти, организации, граждани. Идеите и предложенията ще бъдат обобщени и предложени на Община Пловдив, на базата на които да бъде изготвена програма и взети мерки в тази насока.

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ подкрепя проекта “Air Bulgaria”, чиято цел е на територията на цялата страна да функционират поне 500 мобилни станции за проследяване качеството на въздуха. Сдружението възнамерява да закупи мобилни станции, които към момента в Пловдив са едва десет на брой, за по-голямо покритие и получаване на меродавна информация за състоянието на въздуха в реално време.

Пловдив би могъл да се превърне в град с чист въздух. Добър пример за справяне с този проблем е полският град Краков, където дълги години въздухът за период от около 180 дни годишно е замърсен в пъти над нормата. Гражданската инициатива „Тревога за смога“, започнала от двама души, прераства в национално движение. В резултат на обществения натиск местната власт приема интегрирана програма за подобряване качеството на въздуха, а през 2019 влиза в сила забраната за използване на дърва и въглища за отопление, което предизвиква замърсяване на въздуха с фини прахови частици.