Анализ на размера на таксата за битови отпадъци за ЮЛ в Община Пловдив

Анализ на размера на таксата за битови отпадъци за ЮЛ в Община Пловдив

Сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” осъществи проучване относно размера на таксата за битови отпадъци за юридически лица на територията на Община Пловдив. В резултат на проведеното проучване стана ясно, че определеният с решение на Общински съвет размер (5,3‰), начислен върху данъчната стойност на имота, е сходен с този в други областни градове в страната, като Стара Загора, Бургас и Велико Търново. Изключение е град Варна, където размерът на ТБО е значително по-нисък (3,9‰).