Мониторинг на реализацията на инициативата „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“

Мониторинг на реализацията на инициативата „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“

Сдружение с нестопанска цел „Бизнесът за Пловдив“ проследява как се изразходват средствата, предназначени за осъществяване на проекта „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“.

Европейска столица на културата е една от най-престижните културни инициативи в Европа, чиято цел е да се подчертае богатството и културното многообразие в Европа и да се насърчи взаимното опознаване и разбирателство между европейските граждани. Тя може да донесе редица ползи на града, определен за европейска столица на културата – както в културно, така и в икономическо и социално отношение.

По официални данни бюджетът на инициативата е в размер на 38 177 638€, включващ финансиране от държавата, от Община Пловдив, от Европейския съюз, от частния сектор. СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ наблюдава кои са одобрените проекти – съгласно апликационната книга и нови, кандидатствали по отворените покани, обявени от Общинска фондация „Пловдив 2019“, и на каква стойност са те. Градът следва да се представи достойно през годината, когато е носител на титлата, но проектите, които не са отхвърлени, следва да се отличават с потенциал за устойчивост. Фокусираме се не само върху проектите, включени в артистичната програма, но и върху тези, отнасящи се до подобряване на културната и градската инфраструктура.